FONDS

Onder fonds verstaan we een "instelling voor collectieve beleggingen". Onder ICB’s vallen zowel beleggingsvennootschappen (zoals beveks) als gemeenschappelijke beleggingsfondsen, en hun respectieve compartimenten.